pulshr.pl: Te firmy nie planują zwolnień lub ograniczą je do minimum

News Jun 19, 2020

#Niezwalniajmy to akcja, której celem jest zwrócenie uwagi na konieczność utrzymania jak największej liczby miejsc pracy w obliczu koronawirusa poprzez m.in. informowanie o firmach, które nie planują zwolnień lub ograniczą je do minimum, pokazywanie planowanych przez nie rozwiązań jako inspiracji dla innych, promowanie strategii uwzględniających jak najmniejsze cięcia etatów. W każdym momencie można do niej dołączyć.

Read the full article.

Media Scope Group

Media Scope Group is the leading behavior change and data-driven communications firm. We work across the global commercial, political, social and defense sectors.